יחידת לימוד מס' 4 - חוקי הטבע מחייבים את האדם לאיזון

תקציר יחידת הלימוד:

ההתפתחות בטבע היא הדרגתית, וניתן ללמוד ממנה על החוקיות אשר מנהלת את ההתפתחות, שכיוונה תמיד למצב טוב יותר. החוקיות בטבע דוחפת אותנו להיות מקושרים זה לזה ומחברת את האנושות כולה לגוף אחד. חיבור כל בני האדם כאחד מביא אותנו לאיזון עם החוק האחד בטבע, ובדרך זו להבנת חוק הטבע הכללי.

המשבר שמתגלה היום בכל תחומי החיים הוא התחלה חדשה, שיש בה הרבה תקווה. אם נתחיל לשנות את השפעת הסביבה עלינו, מדאגה לעצמי לדאגה לכלל, נרגיש את השינוי החיובי תוך זמן קצר. להשפעת הסביבה על האדם יש כוח לשכנע את האדם בכול. לכן כדאי להתחיל בשינוי השפעת הסביבה על האדם, אפילו מאין ברירה.

ביחידה זו נלמד על:

 • חוקיות בהתפתחות הטבע
 • תיקון הרצון
 • כוחו של הרגל לשנות את ערכי החברה
 • האנושות כסופר-אורגניזם

הנחיות לתלמיד לשימוש בערכת החינוך:

 • מומלץ ללמוד את השיעורים של יחידת הלימוד ברצף שבו הם מוצגים, מאחר שכל שיעור מהווה בסיס להבנת השיעור הבא אחריו.
 • מומלץ ללמוד כל שיעור בסדר הבא:
  1. לצפות בשיעור המצולם
  2. לקרוא את הטקסט של השיעור ולסכם את עיקרי השיעור בכמה משפטים
  3. לענות על השאלות שבסוף כל שיעור
  4. אפשר להעמיק בשיעור באמצעות חומרי ההעשרה המוצעים בסופו, לענות על המבחן המסכם אשר בסוף היחידה כולה, ולמלא את המשוב