יחידת לימוד מס' 5 – מתחרות אגואיסטית לערבות הדד 

תקציר יחידת הלימוד: 

 

מערכת של תלות הדדית קושרת את כל חלקי הבריאה, את הטבע כולו, את החברה האנושית ואת האדם. כולנו תלויים זה בזה, והטבע כולו מתנהג כגוף אחד שכל חלקיו קשורים זה לזה, במה שנקרא "ערבות".

הגענו לעידן חדש: מתגלה לנו שאנחנו צריכים לשנות את היחס בינינו מתחרות אגואיסטית לערבות הדדית, ובהמשך אפילו לאהבה הדדית. תחילה נגיע לוויתור הדדי, מתוך הכרח – הטבע יצר לנו מצבים שלא מותירים לנו ברירה אחרת, ובהמשך נגיע להתחשבות ההדדית.

עלינו לבנות מערכת הסברה, השכלה וחינוך, שבהדרגה ולאורך זמן רב ישפיעו על האדם, על קבוצות, על הסביבה, על העם והמדינה ועל כל המדינות יחד – עד שכולנו נלמד איך לחיות ב"בית אחד" בצורה יפה. 

ביחידה זו נלמד:

 • התפתחות התלות ההדדית בכל חלקי הבריאה
 • הניגוד בין התפתחות האגו להתפתחות התלות ההדדית
 • השלב הבא בהדדיות – בניית קשר פנימי טוב בין בני האדם
 • החינוך לערבות הדדית

הנחיות לתלמיד לשימוש בערכת החינוך: 

 •         מומלץ ללמוד את השיעורים של יחידת הלימוד ברצף שבו הם מוצגים, מאחר שכל שיעור מהווה בסיס להבנת השיעור הבא אחריו.

          מומלץ ללמוד כל שיעור בסדר הבא:

  1.      לצפות בשיעור המצולם

  2.      לקרוא את הטקסט של השיעור ולסכם את עיקרי השיעור בכמה משפטים

  3.      לענות על השאלות שבסוף כל שיעור

          אפשר להעמיק בשיעור באמצעות חומרי ההעשרה המוצעים בסופו, לענות על המבחן המסכם אשר בסוף היחידה כולה, ולמלא את המשוב.

מוכן להתחיל?

התחל קורס