שיעור מס' 5 - סדר חדש

×

כעת, משהגענו למשבר, בעל כורחנו אנחנו רואים שאין לנו ברירה, ואנחנו חייבים לשנות את הכול. ולשנות במה? בזה שקודם כול המשבר הזה ינפה את כל החברה האנושית. כמו שלוקחים פיסת בד ומנערים אותה ויוצא ממנה אבק, יוצאים כל הדברים שלא שייכים לבד.

 

אותו דבר המשבר הזה, הוא קודם כול מנפה, הוא מוציא מהחברה האנושית את כל אותם המקצועות, כל אותם התפקידים שהם לא הכרחיים לקיום האנושי. שהמקצוע שלהם בעצם גורם לחוסר האיזון בטבע, כי הוא מיותר. אנשים שהעיסוק שלהם רק מכביד עלינו את החיים, ומחייב אותנו לעבוד שעות שהן מיותרות, מעבר ל"אוכל נפש" ההכרחי, ומזיק גם לכל החברה האנושית וגם לכדור הארץ. ואותו משבר יוביל אותנו לכך שלא נייחס חשיבות למקצועו של האדם או לתנאי העבודה שלו. אלא שכשניפגש עם אדם נתעניין בו, מי הוא, ומה איתו, ואם הוא צריך משהו להשלים את עצמו כאדם.

 

ביחידות הלימוד הקודמות דיברנו על כך שתוכנית הבריאה, כפי שמתגלה לנו בדרך התפתחותנו בטבע, היא להביא אותנו לחברה אינטגרלית אחת באיזון עם כללות הטבע. ואנחנו מגלים עכשיו שמאין ברירה אנחנו נדרשים לכך על ידי המשבר. רוצים או לא רוצים, כדי לסדר את החיים שלנו אנחנו חייבים להיות קשורים זה לזה. ולשם כך אנחנו צריכים ללמוד איך לארגן את עצמנו בצורה חדשה לגמרי. כל אחד, בעל כורחו, נפרד היום מהעבודה ההכרחית לו, וכל אותן השעות שבהן עבד, כל השעות הללו שהתפנו, הן לא שעות פנויות, אלא לפי צו השעה, אנחנו צריכים לנצל את השעות האלה כדי ללמוד איך לשנות את עצמנו לקשר אינטגרלי הדדי, להגיע לערבות ההדדית, להשתנות ולמצוא את האדם שבנו, שהוא יהיה חלק מהחברה הכללית המיוחדת החדשה. 

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

בשעות שמתפנות יש ללמוד איך לשנות את האדם שבנו, כך שיהיה כפרט מחברה כללית.

נושאי משנה

  • המשבר ינפה את המקצועות שלא הכרחיים לקיום החברה האנושית.
  • נעריך אדם לפי השלמת עצמו לאדם, ולא לפי העיסוק והרווח שלו.
  • תוכנית הבריאה היא שנהיה חברה אינטגרלית, באיזון עם כללות הטבע. חוסר האיזון הזה גורם למשבר.
  • מקצוע מיותר גורם לחוסר איזון בטבע.

מקורות

"כל תלמיד רציני של הנושא יודע שיציבות הציביליזציה תלויה לבסוף בחכמה בה היא מפיצה את עושרה ומתחלקת בנטל העבודה, ובהגינות הלימוד אותו היא מספקת לילדיה".

spaceandmotion.com

"מדע הכלכלה חייב לעבור שינוי תפיסה יסודי כדי לעצב מחדש את העולם המודרני במונחים ביו-כלכליים כמו מפעל הישרדות קולקטיבי המשלב אסטרטגיות שיתופיות ותחרותיות".

cooperationcommons.com

"הבנה לעומק של המערכות האינטגראליות של כדור הארץ נדרשת כדי לבנות עתיד בר קיימא".

allenpress.com

אתגרו את עצמכם

1) אחד מהקולות הבולטים בעולם בנושא שיא תפוקת הנפט הוא העיתונאי האמריקאי, ריצ'רד הינברג (Richard Heinberg). בקליפ הבא מתאר היינברג בצורה ציורית ומשכנעת את סוף עידן הצריכה ואת השינוי המתבקש בגישה לחיים, כתוצאה מכך. 

בחר משפט אחד מתוך הטקסט של השיעור, אשר מתאר בצורה המוצלחת ביותר את הדברים שנאמרים בקליפ:

2) מהי תוכנית הבריאה?

3) מהי התוצאה הרצויה מחינוך אינטגרלי?

4) להלן ציטוט מתוך השיעור:

"רוצים או לא רוצים, כדי לסדר את החיים שלנו אנחנו חייבים להיות קשורים זה לזה. ולשם כך אנחנו צריכים ללמוד איך לארגן את עצמנו בצורה חדשה לגמרי".

השאלה, בה"א הידיעה היא – איך עושים את זה? העולם הרי סוחב לכיוונים אחרים לגמרי. התשובה היא, פשוט להתחיל. בעידן הפייסבוק כל אחד מאיתנו יכול לקחת חלק בארגון החברה האנושית מחדש, בבניית סביבה טובה יותר, שתעלה את ערך הערבות ההדדית למרכז השיח הציבורי.

הנה דוגמה אחת מוצלחת להעלאת ערך הערבות ההדדית, מתוך דיון מסביב ל"שולחן העגול" של "תנועת הערבות" בטירת הכרמל. אגב, לא צריך לחכות ל"שולחן העגול" שיגיע אליכם, אפשר להתחיל ליישם את הפורמט של דיונים מסביב לשולחן העגול בהקשבה ומתוך התחשבות הדדית גם במקום העבודה שלכם, במשפחה ובכל מסגרת חברתית אחרת.