מהו חינוך אינטגרלי?

העולם שבו אנו חיים הוא מערכת מופלאה ומורכבת מאין כמוה, שבה כל אחד מהחלקים קשור לחלקים האחרים ותלוי בהם. במשך שנים רבות המורכבות הזו היתה נסתרת מאיתנו. העולם נתפס בעינינו כמערכת המכילה פרטים נפרדים, שלא בהכרח קשורים זה ולזה, ובוודאי שלא קשורים כולם זה לזה בהדדיות, כפי שמתגלה לנו היום.

התפיסה של המציאות כמערכת המורכבת מחלקים נפרדים, הגדירה גם את שיטות הלימוד השונות שפיתחנו עם השנים. כמעט כל מערכות החינוך שהקמנו (גני ילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות), דגלו בלימוד נפרד של נושאים שונים, שאין בהכרח קשר ביניהם, שיחד הרכיבו תוכנית לימודים מסוימת.

נקודת המבט החדשה, האינטגרלית, שעומדת בבסיסה של ערכת חינוך זו, מתייחסת לעולם כאל מערכת שמתקיימים בה קשרים הדדיים, ובין היתר גם מגדירה גישה חדשה ללימוד, שונה מהגישה שהורגלנו אליה לאורך השנים. לפי שיטת החינוך האינטגרלי, התלמיד אינו לומד בנפרד נושאים שונים, אלא כל אחד מהנושאים מוצג מנקודת מבט רחבה ככל האפשר, כך שניתן לקשור בינו לבין הנושאים האחרים.

אם נחשוב על כך לרגע, נמצא שזאת שיטת הלימוד הכי טבעית: בדיוק כך אנחנו לומדים בבית הספר הגדול של החיים...
 

בהצלחה!

 

ערכת החינוך האינטגרלי מורכבת משלוש עשרה יחידות לימוד, שעוסקות בשישה נושאים מרכזיים. בכל יחידה מודגש נושא מרכזי אחד, ובאמצעותו מוסברים גם הנושאים האחרים.

  1. צופים

    שיעורי וידאו מרתקים המלווים בסרטונים של מומחים בעלי שם עולמי.
  2. חושבים

    שאלות המאתגרות את המחשבה.
  3. מתקדמים

    השיעורים הבאים זמינים ברגע שהשיעורים הקודמים הושלמו.