The selected web content no longer exists.

1) צפה בקליפ הבא עד סופו. עד כמה היית רוצה לשלוט בהשפעות החיצוניות שמופעלות עליך מהסביבה? 

2) ציין שלושה הרגלים שאתה מודע לכך שרכשת אותם מהסביבה:

3) לפי הטקסט של השיעור, מה יעורר בנו רצון להסכים עם הדוגמאות של העולם החדש האינטגרלי?

4) ויליאם סומרסט מוהם, מחזאי וסופר אנגלי, כתב ש"קל הרבה יותר לאבד הרגלים טובים מאשר הרגלים רעים."

עד כמה אתה מזדהה עם הציטוט?

5) מלבד השכלה וחינוך אינטגרליים, האם אתה רואה אמצעי נוסף שיסייע לאדם לקראת הצורה החדשה של החיים? אם כן, מהו?