שיעור מס' 2 - התפתחות מחויבת והתפתחות בבחירה

×

האגו שלנו דחף אותנו כל הזמן באופן כפוי. האם כך אנחנו צריכים להתפתח הלאה? לחכות ולראות מה יקרה? הרי באופן כזה אנחנו יכולים להגיע להשמדה המונית, למכות רעב ומגפות, מכות אקלים ומשבר אקולוגי. האם אנחנו לא יכולים לבחור לעצמנו צורה אחרת של התפתחות? אם אדם מתפתח על ידי החברה והוא פרי השפעת הסביבה, הוא תוצאה שלה, האם אנחנו לא יכולים לעצב לעצמנו סביבה שתפַתח אותנו, ודרך הסביבה הזאת נפַתח את עצמנו לכיוון שאנחנו רוצים, כלומר, נכוון את ההתפתחות שלנו מראש? יכול להיות שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בדורנו.

 

זה לא סתם שאנחנו לא מרגישים נקודת אור לפנינו, כי הטבע לא דוחף אותנו עוד, כמו שדחף אותנו כל הזמן להתפתחות. הוא כאילו ממתין, ואנחנו קיבלנו עכשיו שכל ורגש, ויכול להיות שיש לנו ביד אמצעי שבעזרתו נוכל לארגן את הסביבה כך שלראשונה בכל שנות האבולוציה שלנו נוכל לקבוע בעצמנו התפתחות חדשה. יכול להיות שאחרי אלפי שנות התפתחות, שבהן התפתחנו בצורה מחויבת על ידי הטבע, הגענו למצב שיש לנו מספיק שכל ורגש, כוח בירור, ואנחנו יכולים לבנות בעצמנו את הסביבה שתפַתח אותנו. כי הבחירה היחידה של האדם היא בעצם להיכנס לסביבה מיוחדת, שבאמצעותה יקבל את הצורה הרצויה שהסביבה הרצויה מכתיבה לו.

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

אחרי אלפי שנות התפתחות לא מודעת ומחויבת מצד הטבע, לראשונה בהיסטוריה האנושות צריכה להתפתח במודע.

נושאי משנה

עד היום התפתחנו באמצעות האגו שדחף אותנו מאחור, בייסורים. התפתחות האדם היא פרי של השפעת הסביבה.

מקורות

"הגנטיקה היא ללא ספק חלק מהמורכבות של המציאות הביולוגית האנושית אבל הוא מוסיף ש"תפקידה בפיתוח סגנונות חיים שונים מוגבל בהשוואה לזה של המרכיבים הסוציו-אקונומיים". 

sciencebase.com

"ברור שאנחנו מוכנים, מבחינה נאורולוגית, פסיכולוגית ותרבותית, לחבר את המודעות שלנו, הרגשות שלנו והתנועות המוטוריות שלנו לכאלה של אנשים אחרים".

sciencemag.org

"כדי להשיג עתיד גלובלי משותף בר-קיימא, צריכה להיות תזוזה בכל נקודות המבט של המערכות המשיגות חיים של האנושות המקושרות הדדית". 

inecol.edu.mx

אתגרו את עצמכם

1) האם להרגשתך האמצעי להיחלצות מהמשבר העולמי נמצא בהישג יד?

2) אם נמשיך להתפתח על ידי דחיפה של האגו מאחור...

3) באילו שלבים בחייך הרגשת שאתה תוצאה של השפעת הסביבה? תאר אותם בכמה משפטים.

4) מה ההבדל בין התפתחות האנושות עד כה לבין התפתחותה מעתה והלאה?

5) שלוש תלמידות בפנימיית בנות באפריקה החלו לצחוק ללא שליטה ובאופן פתאומי. למה? צפה באנימציה הבאה וענה לעצמך על השאלה: האם ההרגשה שלי תלויה בהרגשה של האחרים?