שיעור מס' 16 - לצאת מעצמי

×

עד היום התפתחנו בתוך הגוף שלנו, בחיים כמה שיותר אגואיסטיים – כמה שיותר למלא את עצמי, וכמה שפחות להתחשב בזולת, בחכמתו ובנקודת ההסתכלות שלו. היום, המשבר מחייב אותי להתכלל עם הזולת, לרכוש את זווית הראייה שלו, את ההסתכלות שלו, את הפנימיות שלו. כך, אני כאילו יוצא מעצמי ומתחיל להתכלל עם האחרים. בזה אני רוכש את היכולת של כל העולם, את הרצונות של האחרים, את המחשבות שלהם, את הכול. בזה אני נעשה כמו כל העולם. אני כאילו יוצא מגופי הפרטי, ורוכש ממש יכולת להרגיש את כל המציאות.

 

נפתח כאן מקום לממד חדש, מקום להרגשה חדשה לגמרי. לראות ולהרגיש את המציאות לא מתוך הכלי הפרטי והצר שלי, אלא דרך הרגשה והבנה כללית שמצטברת מכל בני האדם. אם אני מתקרב אליהם, אם אני מקבל חינוך מכל החברה הרחבה והעשירה הזאת, אז אני מקבל יכולת לראות את החיים ברגש ובשכל רב-גוני. לא רק שלי, אלא אתה בי והוא בי, וכך אני נכלל מכולם יחד, ואני רואה עולם הרבה יותר עשיר ממה שהוא נראה עכשיו. זה נקרא חיים חוץ גופיים. חוץ גופיים זה מחוץ לאגו הנוכחי שלי.

 

לכן, אנחנו צריכים לדון את האדם, לבדוק אותו, למדוד אותו, אך ורק על פי מידת הנכונות שלו להתכלל בחברה טובה ולעצב את עצמו. וכל המטרה שלנו היא בסך הכול לברר איך אנחנו נותנים לכל אחד ואחד סביבה טובה. ולא להתייחס למה שהוא עכשיו, אלא שמעתה והלאה אנחנו בונים את הסביבה.

 

בשלב זה של הלימוד, אין לנו טעם להתעמק בהבנת המושג "חיים חוץ גופיים" וביכולות הנוספות הנרכשות כתוצאה מכך. בסופו של דבר, יהיה מובן לנו גם בלי מילים, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו אפשרות מיוחדת להרחיב את המבט הרגשי והספיגה השכלית שלו. כי אם אני נכלל עם האחרים, אם אני מרגיש את מה שהם מרגישים, וחושב מה שכולם חושבים, אני מרחיב את היכולות שלי פי כמה וכמה מהאדם הפרטי שאני.

 

כל הקליטה שלנו, בכל דבר, תלויה במספר ההבחנות שאנחנו רואים בכל דבר, ברזולוציה של ההסתכלות. ומספר ההבחנות שלי תלוי במידה שבה אני כלול מדברים מנוגדים, בניגוד שאני מזהה בין כל הדברים ואיך אני יכול להשתמש בהם כאבני בניין, כמו לגו. ממה זה מורכב, וממה ההוא מורכב, איך מורכבות אחת שונה ממורכבות אחרת וכן הלאה.

 

וכשאני קולט מאנשים אחרים רגשות ושכל, והכול נכלל בי, אני מתעשר מזה, אני נעשה כל כך מורכב מדברים מנוגדים ושונים, שאני מתחיל לקלוט את העולם בצורה רב-גונית מאוד. לעומת התפיסה השטחית הקודמת שהייתה לי, אני יוצא למימד חדש. זו ממש פסיכולוגיה של תפיסה חדשה, עולם חדש. ובזה אני יוצא מהגבלות הגוף, מהגבלות הזמן, התנועה והמקום, כי אני מתחיל להיות כלול עם האנושות, אני רוכש הרגשה ושכל כלליים של כל האנושות, את השֵׂכל הפועל בכל האנושות. זה מה שאני מגלה.

 

אני מתחיל בכך שאני נכלל עם האחרים, ואני מגלה בי רגש ושכל כלליים, להרגיש שאלה באמת נתונים שבאים מהטבע. יש לי יכולת להגיע למה שטמון בתוך הטבע ונמצא בו כשורש שלי, שורש שהוא הרגש והשכל שבטבע, שמהם מגיעה כל ההתפתחות בעולם הזה. ובהתפתחות הזאת אני רואה שאני חוזר לאותו מקום, לאותו שורש, לרגש ולשכל שבטבע, שממנו התפתחה כל השרשרת הזאת: דומם, צומח, חי ואני – האדם, שחוזר לשורש, לתחילת ההתפתחות, וסוגר בכך את השרשרת הזאת.

 

לא סתם הטבע דוחף אותנו להתקשרות הדדית, שאנחנו ממש נאבד את פרטיותנו. אנחנו לא מאבדים אותה, אלא רק מתעלים מעליה. כי פרטיותנו היא גשמית, בהמית, היא בסך הכול דאגה לגוף שלי, שיתקיים זמן מה בצורה הנוחה האפשרית. ומטרת ההתפתחות שלנו היא לעלות מדאגה לגוף הפרטי לדאגה כללית. והדאגה הכללית הזאת מקנה לי כלים שונים לגמרי, לא מתוך הגוף, לכן זה נקרא חוץ גופי.

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

המעבר לממד חדש, לעולם חדש, מתרחש כאשר אדם משיג לעצמו מבחר רחב, מגוון, שונה ומנוגד של תובנות והרגשות ביחס לעולם. תובנות אלה האדם יכול לאמץ לעצמו באמצעות התכללות עם המחשבות והרגשות של אנשים אחרים. 

נושאי משנה

1. המשבר מחייב את האדם לחדול מהסתכלות אגואיסטית פנימית, ולהתחיל להביט החוצה אל הזולת, להרגיש את הזולת ולהתכלל בו.
2. באמצעות המבט של היחיד לעבר העולם דרך הזולת, האדם רוכש יכולת להרגיש ולהבין את המציאות כולה.
3. המטרה היא להעניק לכל אחד ואחד סביבה טובה.
4. האדם נידון אך ורק על פי מידת הנכונות שלו להתכלל בסביבה טובה.

מקורות

"בקנה מידה גלובלי, הציוויליזציה האנושית היא האורגניזם היחיד שמסוגל לפעולות קולקטיביות מדהימות כמענה לאתגרים סביבתיים". 

necsi.edu

"בשלב בסיסי זה, כל אחד וכל דבר שקיים בעולם הזה, אם דומם או חי, מקושר באופן אינטימי. ומכיוון שהחומר החי הזה וזה שאינו חי עדיין חייב את מקורו האולטימטיבי לאירוע התחלתי ראשיתי משותף (המפץ הגדול), כולנו מקושרים בצורת משפחה".

intelligentuniverse.org

"האבולוציה נוהגת על פי תהליך של חוקים אוניברסליים לכיוון דרגות של התפתחות אינטגרלית יותר".

ibe.unesco.org

אתגרו את עצמכם

1) איך האדם יכול להבין מה קורה בעולם המורכב והלא צפוי שבו הוא חי?

2) קרא את הקטע הבא מתוך השיעור הנוכחי, המדבר על קריטריונים להערכת האדם:

"אנחנו צריכים לדון את האדם, לבדוק אותו, למדוד אותו, אך ורק על פי מידת הנכונות שלו להתכלל בחברה טובה ולעצב את עצמו. וכל המטרה שלנו היא בסך הכול לברר איך אנחנו נותנים לכל אחד ואחד סביבה טובה. ולא להתייחס למה שהוא עכשיו, אלא שמעתה והלאה אנחנו בונים את הסביבה".

באילו צורות אתה חושב שכדאי לתת הערכה לילדים, לנוער ולמבוגרים על כך שהם מגלים נכונות להתכלל בחברה טובה? 

4) לפי מה מודדים את האדם בעידן החדש? 

3) בקטע הלימוד הנוכחי דובר על התכללות. כתוב את משמעות המונח במילים שלך, לפי הבנתך.

5) מה דוחף את האדם לעבור ממצב של דאגה פרטית למצב של דאגה כללית?