שיעור מס' 13 - מה עברנו ולאן הגענו?

×

עד כה סקרנו את התהליך שעברנו, לאן הגענו ומהן בעצם האפשרויות העומדות בפנינו. יש הרבה הוכחות וספרות מקצועית בנושא, ואפשר לדון בו רבות. אנחנו ניגע בכל הנושאים האלה בפרקים הבאים. המטרה שלנו בשיעור הראשון הייתה לתת מבט כללי על מה שעברנו בהיסטוריה, על ידי התפתחות הרצונות שבנו, ולהבין לאן הגענו.

 

הגענו לכך שהרצונות שלנו הפכו לרצונות גלובליים, שסגרו אותנו והפכו אותנו לתלויים זה בזה. הם גרמו לנו להיות היום כמשפחה אחת שנמצאת ממש בשבירה. בעצם, המשבר הוא במשפחה שנקראת "אנושות". ואם נשלים בינינו, הכול יסתדר.

 

מחקרים מראים, שאם האנושות תתחיל להסתדר כמו במשפחה, אז נגיע למצב שגם הטבע ותופעות הטבע יתאזנו. גם עולם החי ועולם הצומח יושפעו מכוח חיובי גדול. בימינו הרבה מדענים מדברים על הקשר בין החברה האנושית ובין הדומם, הצומח והחי, שהם יתר רמות הטבע.

 

ולכן הנושא הראשון שלנו הוא להסביר לעצמנו, שאין ברירה ואנחנו חייבים להגיע להידברות, להבנה הדדית בממדים כלל עולמיים. 

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

באמצעות תיקון הקשר בין בני האדם ייפתרו כל הבעיות שאנו חווים בכל תחומי החיים.

נושאי משנה

1. התפתחות האנושות הביאה אותנו היום למצב שבו אנו "סגורים" יחד כמשפחה אחת.
2. האנושות צריכה להגיע להבנה הדדית בממדים כלל עולמיים.

 

מקורות

"כדי לנוע קדימה עלינו לזהות מתוך המגוון המדהים של תרבויות וסוגי חיים, שאנחנו משפחה אנושית אחת, קהילה אחת על פני כדור ארץ אחד, החולקת יעד משותף".

web.pdx.edu

"אנחנו יכולים להתפתח ביצירת שיתוף פעולה ותלות הדדית בחברה הגלובלית או באמצעות הטבע הטבוע בנו באינסטינקט מכאני, שמביא ללחימה או לבריחה".

newparadigmjournal.com

"חברה המאפשרת הידרדרות סביבתית חמורה, מסכנת את עצמה בהחלשות כלכלת הרווחה של אזרחיה, בהחלשות האמינות של המערכת הפוליטית ובפגיעה בכוח הסיבולת של כל מערכות החברה".

leapsoftware.org

אתגרו את עצמכם

1) צפה בקליפ "כולנו מקושרים". תאר לפחות 3 קשרים הדדיים בינך לבין אנשים אחרים, שאינם בני משפחתך.

2) פאדי אשדאון הוא דיפלומט בריטי מוערך. בהרצאה הבאה מדבר אשטון על התגלות הכוח הגלובלי בעולם. צפה בהרצאה וכתוב מה דומה ומה שונה בין הדברים שאומר אשטון לבין החומר שלמדנו עד כה (אם אתה מתקשה לצפות בהרצאה כולה, צפה לכל הפחות בחלק האחרון שלה, מדקה 12:50 ועד לסופה).

3) מהי המסקנה העיקרית מתהליך ההתפתחות שהאנושות עברה מראשיתה ועד היום?

4) מדוע פתרון הבעיות ברמה האנושית יביא לפתרון הבעיות גם ברמה האקולוגית?

5) כתוב איך לדעתך נוכל להגיע להבנה הדדית במימדים כלל עולמיים (בנושא זה נדון בהרחבה לאורך כל יחידות הלימוד).