מה בקורס?

ערכת החינוך האינטגרלי מורכבת משמונה יחידות לימוד, שעוסקות בשישה נושאים מרכזיים. בכל יחידה מודגש נושא מרכזי אחד, ובאמצעותו מוסברים גם הנושאים האחרים.
להלן פירוט ששת הנושאים המרכזיים שבהם עוסקת ערכת החינוך, והסבר קצר על כל אחד מהם:

1. הטבע – חוקי הטבע; הטבע ככוח וכחוק המקיים את כלל המציאות; החוקים המכתיבים את התפתחות האנושות.

2. התפתחות הקשר בין בני האדם – התפתחות האנושות בהיבטים ובתחומים שונים: חברה, תרבות, מדע וכיוצא באלה; התהוות הקשרים בין בני האדם; השפעות הדדיות בין מדינות, בין תרבויות וכיוצא באלה.

3. טבע האדם – המניעים להתקשרות בין בני האדם ולפעולת האדם; הקשר בין האגו להתגלות המשבר העולמי.

4. המשבר העולמי – התגלות המשבר ברבדים השונים; הסיבות למשבר; הניסיונות לפתור את המשבר ועוד.

5. סביבה וחינוך – הפתרונות למשבר; השפעת הסביבה על האדם; כוחה של הסביבה; הסביבה הנוכחית והשפעותיה; החינוך הדרוש לדרגת ההתפתחות הבאה.

6. האנושות במצבה המתוקן – מדרגת ההתפתחות הבאה שלנו; הערבות ההדדית המלאה; שלמות והרמוניה; החיבור בכלל האנושות והשפעתו על כל יתר רמות הטבע.
 

בהצלחה!

 

העולם שבו אנו חיים הוא מערכת מופלאה ומורכבת מאין כמוה, שבה כל אחד מהחלקים קשור לחלקים האחרים ותלוי בהם. במשך שנים רבות המורכבות הזו היתה נסתרת מאיתנו. העולם נתפס בעינינו כמערכת המכילה פרטים נפרדים, שלא בהכרח קשורים זה ולזה, ובוודאי שלא קשורים כולם זה לזה בהדדיות, כפי שמתגלה לנו היום.

  1. צופים

    שיעורי וידאו מרתקים המלווים בסרטונים של מומחים בעלי שם עולמי.
  2. חושבים

    שאלות המאתגרות את המחשבה.
  3. מתקדמים

    השיעורים הבאים זמינים ברגע שהשיעורים הקודמים הושלמו.