שיעור מס' 16 - חוקי הטבע

×

ייתכן שאתם שואלים את עצמכם מהו אותו "הטבע", שדורש מאיתנו לסדר סביבה נכונה וללמוד איך לתקן את היחס שלנו זה לזה. בקטע הבא נענה על השאלה הזאת.

 

כשאנחנו לומדים את הפסיכולוגיה של האדם, כשאנחנו לומדים באמצעות המדע את הדומם, הצומח והחי ואת האדם בתוך התמונה הזאת, אנחנו רואים חוקים. וביחס לחוקים האלה, אנחנו מתקדמים הלאה. החוקים האלה נקראים "הטבע". אנחנו חלק מהטבע, ולא מחוץ לו, אנחנו תוצאה מהתפתחות הטבע.

 

הפסיכולוגיה היא מדע על התנהגות האדם. גם היא חלק מהחוקים של הטבע, חלק מאוד חשוב מהמדע, שהתפתח רק לפני מאה שנה, כי רק לפני כמאה שנה התחלנו להרגיש שיש בנו יכולת להתפתח בצורה מיוחדת, אישית, הכרתית, הבנתית. התחלנו לבדוק, לאן אני מתפתח? מי אני? איך אני מתייחס לאחרים, ולמה אני מתייחס אליהם דווקא כך?

 

עד אז רק כתבנו ספרים על הצורה שבה האדם מתנהג, ורק לפני מאה שנה התחלנו לחקור למה הוא מתנהג בצורה כזו. וזה כבר לימוד החוקים על האדם. לכן הפסיכולוגיה היא תחום מאוד חשוב, כי היא עוזרת לנו להגיע להבנה מי אני, ומי האחרים, באיזו צורה אני יכול לבנות בינינו חיים מאושרים. אם אנחנו כמשפחה, ואנחנו סגורים בתוך חדר אחד שנקרא כדור הארץ, ותלויים זה בזה, אז הפסיכולוגיה עוזרת לנו לבנות שלום בית. זה נקרא ידיעת חוקי הטבע.

 

חוץ מזה יש חוקים ברמת הדומם, אלה חוקי הפיזיקה, ברמת הצומח, הביולוגיה והבוטניקה, וברמת החי זו הזואולוגיה. אלה גם חוקי הטבע, איך מתנהג הטבע ברמת הדומם, הצומח או החי, איך מתנהגים החלקים והגופים ומהם היחסים ביניהם. ובפסיכולוגיה אנחנו לומדים איך מתנהג האדם, אנחנו לומדים את טבע האדם.

 

אם נסתכל על הילדים, נראה איך הם מתפתחים משנה לשנה. הטבע שלהם הוא שמתפתח בהם. כל שנה האדם עובר איזו התפתחות, התפתחות בהבנה, בהכרה, בהתנהגות, התפתחות פיזית – פיזיולוגית, פסיכולוגית, מנטלית. זה חוק שנקרא חוק ההתפתחות של הטבע.

 

אנחנו מגדירים מה ילד צריך לדעת בגילאים שונים, ומה צריכים להיות הנתונים הפיזיים בכל גיל וגיל. אנחנו יודעים מה הוא צריך לדעת בכל גיל, כי אנחנו כבר מכירים את חוק ההתפתחות. אנחנו מכירים את הדינמיקה, את התהליך, זה נקרא חוק. וזה טבע. ואי אפשר לעשות זאת אחרת, אלא זה טמון ומתפתח בתוך האדם.

 

אנחנו לומדים את חוקי הטבע. אנחנו חלק מהטבע. יש בנו "מנוע" שמפתח כל אחד מאיתנו במשך שנות חייו, ואת כולנו יחד במשך כל ההיסטוריה. וכשאנחנו מסתכלים לאחור, אנחנו יכולים לעשות כל מיני חשבונות, לָמה התפתחנו בצורה מסוימת משנה לשנה, מתקופה לתקופה, מה היה המניע שלנו, מה קורה. אנחנו יכולים לעשות מחקר שלם על ההיסטוריה של האנושות. לא סתם תהליך היסטורי, אלא לָמה ועל ידי מה זה קרה. כמו עם ילד, שיש בו נתונים שכל הזמן מתפתחים. או כמו בחי, כשנולד גור קטן, אני יודע איך הוא צריך להתפתח. ואם אני לא יודע, אני לוקח אותו למומחה שיודע, לווטרינר. זה נקרא חוקי הטבע.

 

כך יש בחברה האנושית גם חוקים שנקראים סוציולוגיה. ודאי שהכול חוקים. אנחנו לא כל כך מבינים אותם, כי כל המדעים האלה הם חדשים. אבל כמה שאנחנו יודעים, אנחנו רואים שזה מתקיים כחוק בכל דבר.

 

מה זה "חוק"? שיש בתוך המין האנושי התפתחות פנימית, התפתחות חברתית, לפי הנתונים הפנימיים שלו, שכך הוא מתפתח, שכך הוא בונה את החברה, שכך הוא בונה את עצמו, שזה טמון בו. והזמן מזרים את הנתונים הפנימיים האלה ומפתח את האדם בצורה כזאת.

 

צריך לתת לילד אוכל, לטפל בו, ואז נראה איך הוא מתפתח שנה אחר שנה. אבל זה לא האוכל שמְפַתח אותו. האוכל זה רק מזון שעל ידו מתפתחים הגנים הפנימיים ומביאים אותו להיות אדם. הוולד שמתפתח מטיפת הזרע וגדל להיות ילד – לא ההורים שלו החליטו על כך, וזה גם לא קרה במקרה. הרי ידוע מראש שמהטיפה הזאת יתפתח גוף, שיוולד ויהיה אדם. הכול בא מתוך גן אינפורמטיבי, מידע מסוים שנמצא שם, שמתפתח אחר כך על ידי המזון החיצון. לכן הכול הוא לפי חוקים. אותו דבר אנחנו רואים בחברה האנושית.

 

במחקר שלנו אנחנו יכולים להסתמך רק על העבר. אנחנו חוקרים בפילוסופיה, בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, ויכולים להגיד שאנחנו רואים תהליך ואת הסיבות לתהליך. אנחנו לא רואים את העתיד, אבל מתוך המצב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים להבין לאן הוא מוביל אותנו.

 

תמיד אנחנו לומדים ביחס לעבר, מהעבר נלמד את העתיד. זה נקרא התחקות אחר הטבע. הטבע הוא משהו שמתפתח ומוביל בהתפתחות שלו את הדומם, הצומח, החי והאדם. כולנו נמצאים בהתפתחות. קודם התפתח כדור הארץ, אחר כך הצומח, אחר כך החי ואחר כך האדם. ההתפתחות החלה במפץ הגדול והיא נמשכת בתהליך של ההתחברות. ההתחברות בין החלקים מביאה אותם לחלקים יותר ויותר מאוחדים ומיוחדים, גם בכמות וגם באיכות.

 

קודם היה דומם. אחר כך נוצרו חלקים שיש להם התפתחות משלהם והם מתחילים לצמוח, יש בהם חיים. אחר כך ההתפתחות הגיעה לדרגת החי, שמתפתח עוד יותר, בצורה אישית. ואחר כך התפתח המדבֵּר - האדם.

 

השאלה היא האם יש בהתפתחות הזאת חוקים או לא? החוקים האלה קיימים, אנחנו רואים זאת מהעבר. אמנם אנחנו לא מבינים אותם, אבל זה לא אומר שהחוקים האלה לא נמצאים, הם קיימים.

 

אני כמדען מסתכל על הטבע ולומד ממנו איך הוא מתפתח, איך הוא מפתח אותי כחלק ממנו. מי זה האדם, האם הוא – עם כל החכמה שלו – לא נמצא במסגרת הטבע?! אני בסך הכול נמצא באיזו בועה שנקראת יקום, ואני לומד איפה אני נמצא, ואילו חוקים נמצאים בתוך הבועה האינסופית הזאת. אין סוף ואין גבול לכל החכמה הזאת, למה שיש כאן. ואני בסך הכול מגרד קצת ממנה. זה המדע שלנו. אני לא לומד מהטבע יותר מזה, ובתוך הבועה הזאת אני לומד קצת על עצמי, ולא יודע להסתדר. לכן ודאי שאני חייב ללמוד עוד יותר את חוקי הטבע. וטוב שהרגשה רעה דוחפת אותי להכיר את הטבע, לפחות כדי להיטיב לעצמי.

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

הטבע הוא מערכת של חוקים שלפיה מתקיים העולם וכל צורות החיים שבו.

נושאי משנה

1. הפסיכולוגיה, כחלק מחוקי הטבע, היא כלי חשוב מאוד במעבר ממצבנו הנוכחי למצב הבא.
2. מתוך העבר אנחנו לומדים על העתיד.
3. אנחנו חיים במסגרת חוקי הטבע, ואין באפשרותנו להימנע מהשפעתם עלינו.

מקורות

"לסימביוזה (חיים משותפים של יצורים שונים), חשיבות רבה באבולוציה של החיים ובתפקוד האורגניזם".

cooperationcommons.com

"הענפים השונים של המדע משתלבים להראות כי היקום כולו יכול להיחשב כתהליך אחד ענק, תהליך של התהוות, של השגת רמות חדשות של קיום וארגון, שיכול להיקרא בריאה או אבולוציה".

spaceandmotion.com

"כולנו צריכים לקוות שבני האדם – שמכל מיני החיים שהתקיימו אי פעם על פני כדור הארץ, התפתחו לשלב גבוה יחסית של אינטליגנציה ומודעות – יהיו חכמים מספיק כדי להביא את האבולוציה הזו לרמה גבוהה יותר של מוסר עולמי".

thenewamericanempire.com

"האבולוציה מתקדמת לקראת שיתוף פעולה גדול יותר, מתוך גילוי דרכים לבניית שיתוף פעולה ארגוני בין רכיבים בעלי אינטרס עצמי".

tpg.com.au

אתגרו את עצמכם

1) את השיעור האחרון ביחידת הלימוד הראשונה נסיים בצפייה באחד מהקליפים האהובים על צוות ערכת החינוך האינטגרלי. מדובר בסימפול של כמה מהמוחות הגדולים של המדע המודרני, לקטע מוזיקלי מרגש ופוקח עיניים שנקרא - "כולנו מקושרים". צפו בקליפ, תיהנו מכל רגע, ולאחר מכן כתבו מה הקשר בין המסרים שבקליפ לבין התוכן של השיעור.

×

כולנו מקושרים

אנו כולנו מחוברים:
אחד לשני - ביולוגית
לאדמה - כימית
לשאר היקום - אטומית.

אני חושב שהדמיון של אמא טבע
מפותח לאין ערוך מזה של האדם.
 היא לעולם לא תיתן לנו מנוח.

אנו חיים ביקום
שבו דברים אמנם משתנים,
אך לפי תבניות, חוקים,
או כפי שאנו קוראים להם, חוקי הטבע.

אני הבחור שעומד על כוכב לכת.

אבל למעשה אני רק גרגר, רק גרגר.
בהשוואה לכוכב, כדור הארץ גם הוא רק גרגר.
לחשוב על כל זה,
לחשוב על הריקנות העצומה של החלל,
ישנם ביליונים וביליונים של כוכבים,
ביליונים וביליונים של נקודות.

היופי בדבר חי, הוא לא האטומים שנמצאים בו, אלא הצורה בה האטומים מורכבים יחד.
כי הקוסמוס גם הוא בתוכנו,
אנו עשויים מחומר כוכבי.

דרכינו הקוסמוס מכיר את עצמו.

מעבר לים המרחב,
הכוכבים הם שמשות אחרות.

כבר היינו בדרך הזו בעבר,
ויש עוד הרבה מה ללמוד.

אנו כולנו מחוברים:
אחד לשני - ביולוגית
לאדמה - כימית
לשאר היקום - אטומית.

אני מוצא את זה מרומם ומשמח
לגלות שאנו חיים ביקום,
שמאפשר אבולוציה של מכונות מולקולאריות,
מורכבות ועדינות כמונו.

אני יודע שהמולקולות בגופי הן עקבות
לתופעות בקוסמוס,
זה גורם לי לרצות לתפוס אנשים מהרחוב
ולומר להם: "האם שמעת את זה?".

היופי בדבר חי, הוא לא האטומים שנמצאים בו, אלא הצורה בה האטומים מורכבים יחד.
כי הקוסמוס גם הוא בתוכנו,
אנו עשויים מחומר כוכבי.

דרכינו הקוסמוס מכיר את עצמו.

ישנו בלגן עצום של גלים בכל המרחב,
שזהו האור הרוקד ברחבי החדר ונע מדבר אחד למשנהו,
והכול באמת נמצא שם.

אבל אתה חייב לעצור ולחשוב על זה,
על המורכבות,  ודרכה מגיעים להנאה.
והכול באמת נמצא שם.

טבעו הבלתי נתפס של הטבע...

לחשוב על כל זה,
לחשוב על הריקנות העצומה של החלל,
ישנם ביליונים וביליונים של כוכבים,
ביליונים וביליונים של נקודות.

היופי בדבר חי, הוא לא האטומים שנמצאים בו, אלא הצורה בה האטומים מורכבים יחד.
כי הקוסמוס גם הוא בתוכנו,
אנו עשויים מחומר כוכבי.

דרכינו הקוסמוס מכיר את עצמו.

מעבר לים המרחב,
הכוכבים הם שמשות אחרות.

כבר היינו בדרך הזו בעבר,
ויש עוד הרבה מה ללמוד.

×

2) מדוע הפסיכולוגיה היא חלק מחוקי הטבע?

3) מדוע חשוב לנו להבין שאנחנו פועלים במסגרת חוקי הטבע?

4) עם סיום יחידת הלימוד הראשונה, כתוב מהן הציפיות שלך מהקורס. אם קשה לך לנסח תשובה, היעזר בקליפ הבא:

×

שבט אחד

החיים מתחילים בתמימות יחסית, כשהדבר הקרוב ביותר אצלנו לאפליה זה לא לדבר עם האדם שגנב לך את העוגיה. ככל שאנו מתבגרים דעתנו מוסטת יותר, ואנו מסוגלים להרבה יותר שנאה מכשהיינו ילדים. ההסתה שמזהמת את בגרותנו גרמה למאבק בין גזעים, בינינו לבין השונים מאיתנו. השיר "שבט אחד" של "בלאק אייד פיז" הוא שיר עכשווי מאלבומם האחרון. הוא מדבר על כך שעלינו לזכור להישאר מאוחדים משום שבאמת כולנו אדם אחד, ולא משנה מה נחשוב.

שבט אחד, שבט אחד
שבט אחד, זמן אחד, כדור ארץ אחד, גזע אחד.
זה הכול דם אחד, אל תשים לב לפנים שלך,
לצבע עיניך ולגוון עורך.
לא משנה איפה אתה, לא משנה איפה היית.

לאן שאתה הולך, שם תהיה.
המקום בו השפה המדוברת היא איחוד
והיבשת נקראת פנגיאה
והרעיונות החשובים מחוברים כמו בעיגול.

לא עוד תעמולות, הם ניסו לשלוט עלינו.
כי בנאדם, אני אוהב את השלום הזה
בנאדם בנאדם, אני אוהב את השלום הזה
בנאדם בנאדם, אני אוהב את השלום הזה.

אינני צריך מנהיג שיאכיל בכוח רעיון,
 שיגיד לי שאני צריך
לפחד מאחותי, לפחד מאחי
ולירות על שכני את הטיל הגדול שלי.

אם היה לי אויב, אם היה לי אויב,
אם היה לי אויב אז הוא היה מנסה
לבוא להורגי כי אני אויבו.

יש שבט אחד, כולכם, שבט אחד, כולכם.

שבט אחד כולכם, אנחנו עם אחד.

בואו נשליך את השכחה, נשכח מהרוע
נשכח מכל הרוע, הרוע שמאכילים אותך.
בואו נשליך את השכחה, נשכח מהרוע
הרוע שמאכילים אותך, זכור שאנו עם אחד.

אנו עם אחד
אחד, אחד, עם אחד
אחד, אחד, עם אחד
אחד, אחד, עם אחד.

שבט אחד, שבט אחד, שבט אחד, זמן אחד, כוכב אחד, גזע אחד
גזע, אהבה אחת, עם אחד, אחד.
דברים רבים שגורמים לאדם
לשכוח את המטרה העיקרית.

מתחברים, מתאחדים
אך הרוע נראה וחי בנו
וכן כלי הנשק שלנו נפגשים
והשלום שלנו שוקע כמו אל-הים.

אבל אנו יודעים שהאחד, אחד
הרוע האחד מאוים על ידי הכלל,
אז הוא יבוא לנסות להפריד את הכלל
אך הוא טיפש, הוא לא יודע יש לנו דרך להתגבר.

כוחותינו מתחדשים לצלילי התופים
בואו יחד למעגל ההמהום
חופש שהכול נעשה אחד, אחד לנצח.

שבט אחד כולכם, שבט אחד כולכם
שבט אחד כולכם, אנחנו עם אחד.

בואו נשליך את השכחה, נשכח מהרוע
נשכח מכל הרוע, הרוע שמאכילים אותך
בואו נשליך את השכחה, נשכח מהרוע
הרוע שמאכילים אותך, זכור שאנו עם אחד.

אנו עם אחד
אחד, אחד, עם אחד
אחד, אחד, עם אחד
אחד, אחד, עם אחד.

אהבה אחת, דם אחד, עם אחד,
לב אחד, פעימה אחת, אנחנו שווים,
מחוברים כמו האינטרנט,
מאוחדים, כך אנחנו עושים זאת.

בואו נשבור קירות, שנוכל לראות,
תן לאהבה ולשלום להוביל אותך,
אנחנו יכולים להתגבר על הסיבוכים, כי אנחנו מוכרחים.

עזרו אחד לשני לעשות את השינויים האלו,
אח, אחות, סדרו את זה מחדש.

הצורה בה אני חושב שנוכל לשנות את המצב הרע הזה;
חכה,
השתמש בשכל שלך ולא בתאוות בצע.
בוא נתחבר ואז נמשיך,
אני מאמין בזה,
אנחנו אחד, כולנו עם אחד.

שבט אחד כולכם, שבט אחד כולכם
שבט אחד כולכם, אנחנו עם אחד.

בואו נשליך את השכחה, נשכח מהרוע
נשכח מכל הרוע, הרוע שמאכילים אותך
בואו נשליך את השכחה, נשכח מהרוע
הרוע שמאכילים אותך, זכור שאנו עם אחד.

אנו עם אחד
אחד, אחד, עם אחד
אחד, אחד, עם אחד
אחד, אחד, עם אחד.

בואו נשליך את השיכחה,
אלוהים, עזור לי כאן,
מנסה להבין מה המטרה של כל זה.

כי אנחנו כולנו דומים,
אותה הנאה, אותו כאב,
ואני מקווה שאתה שם כשאני צריך אותך.

כי אולי אנחנו צריכים שיכחה,
ואני לא רוצה להישמע כמו מטיף מוסר,
אבל אנחנו צריכים להיות אחד.

עולם אחד, אהבה אחת, תשוקה אחת,
שבט אחד, הבנה אחת
כי אתה ואני יכולים להפוך לאחד.

×