יחידת לימוד מס' 2 - התפתחות האנושות והשפעת הסביבה

תקציר יחידת הלימוד:

האנושות נמצאת בתהליך התפתחות מדור לדור, אלא שאנחנו עדיין לא יודעים לאן אנחנו מתפתחים. למעשה, הטבע מביא אותנו בשלבים למצב המושלם. עד היום התפתחנו על ידי כוח הכרחי ומחייב, והרגשנו משבר בתחומים רבים בחיים. מהיום והלאה, את כל ההתפתחות שלנו אנחנו יכולים להיטיב, להמתיק ולזרז באמצעות הסביבה. עלינו לבנות סביבה בעלת השפעה טובה עבור המבוגרים והילדים, שמתוכה נלמד איך להיות מחוברים יחד. כתוצאה מכך נחוש חום וביטחון רב בחיים.

ביחידה זו נלמד על:

 • תהליך ההתפתחות של האנושות
 • הסביבה כמודל להתפתחות
 • התפתחות מודעת ובלתי מודעת
 • מערכת הקשר בין כל חלקי הטבע

הנחיות לתלמיד לשימוש בערכת החינוך:

 • מומלץ ללמוד את השיעורים של יחידת הלימוד ברצף שבו הם מוצגים, מאחר שכל שיעור מהווה בסיס להבנת השיעור הבא אחריו.
 • מומלץ ללמוד כל שיעור בסדר הבא:
  1. לצפות בשיעור המצולם
  2. לקרוא את הטקסט של השיעור ולסכם את עיקרי השיעור בכמה משפטים
  3. לענות על השאלות שבסוף כל שיעור
  4. אפשר להעמיק בשיעור באמצעות חומרי ההעשרה המוצעים בסופו, לענות על המבחן המסכם אשר בסוף היחידה כולה, ולמלא את המשוב