סיכום יחידת לימוד מס' 6

לראשונה בהיסטוריה הגענו למשבר עולמי כולל. מדענים רבים מגלים שמקור הבעיה נובע מהקשר ומהיחס הלא נכון בין בני האדם, ולכן הפתרון הוא למצוא את הקשר היפה בין בני האדם. שום צורת משטר חדשה או סדר כלכלי חדש לא יפתרו את המשבר.

יש לדייק, האגו קלקל את היחסים בינינו למצב של חוסר אמון בכל תחומי החיים: משפחה, חינוך, רפואה, כלכלה וכו'. אך הבעיה אינה האגו עצמו, אלא צורת השימוש בו.

האדם פועל לפי הרצון, ומתפתח בהתאם לרצון המתפתח שלו. תחילה האגו מפתח רצונות בסיסיים כמו: אוכל, מין, משפחה. בהמשך האדם רוצה יותר ומתחיל לכבוש את הטכנולוגיה, המסחר, המדע, התרבות ועוד. דווקא בדור שיש בו הכול, אנשים מגיעים לעצירה בהתפתחות הרצון עד להרגשת ייאוש כולל. כך הגענו למשבר הכללי ביחסים בינינו.

לאורך השנים הביאה אותנו ההתפתחות להבנת הנחיצות בקשר יפה בינינו, עד כדי כך שאנחנו צריכים לאהוב זה את זה, אחרת לא יהיה אמון הנדרש לחיים הטובים. ללא מהפך משנאה לאהבה, ללא בניית אמון בין בני אדם, המשבר יחריף עד למצב שבו לא נצליח לספק לעצמנו הכרחיות להתקיים.

עלינו לבנות חברה שאנשיה קשורים זה לזה מתוך התחשבות הדדית, כדי לגלות את האהבה מצד הטבע. אולם כדי להגיע לאהבה עלינו לפתח נחיצות לכך, כי אהבה אי אפשר לחייב. אהבה באה מתוך רגש מיוחד מאוד, שנעתק מכל יתר הרגשות שנמצאים באדם.

בימינו המשבר הפיננסי מוציא המוני מובטלים לרחובות. רק התחשבות הדדית תוכל לספק להם את הצרכים לקיום נורמלי. עלינו לסדר את כל הרצונות שבנו כך שלא נשתמש בהם לטובת עצמנו בלבד, אלא מתוך התחשבות באחרים. עלינו לבנות בתוכנו הרגשה שאנחנו יחד, שאני דואג לאחר כמו שאני דואג לעצמי. אם עד היום התקדמנו עם האגו המתפתח, הרי שהיום לראשונה אנחנו צריכים לטפל בעצמנו על ידי חינוך גלובלי אינטגרלי, שיביא אותנו להתחשבות ולפתיחת עולם חדש בינינו.

על ידי השקעה נכונה בקשר בינינו ובאמצעות תרגול בקבוצות קטנות נגיע להתפתחות איכותית כך שנתחיל להרגיש את הכוחות הפנימיים שבכל אחד, ומתוך זה נרגיש את כללות האהבה שנמצאת בטבע. בקשר נכון בינינו יש הרבה רגש, ואין צורך בכלי תקשורת נוספים כמו אינטרנט. שיפור היחסים בינינו יובילו אותנו לחיים מאושרים בכל דבר ודבר, וכל הבעיות יסתדרו כתוצאה מההתחשבות של בני האדם זה בזה.

התועלת מהחיבור עם האחרים היא הרגשת השייכות לכלל (דרך קבוצות לימוד, הפעלות, אירועים ועוד). בכך נגיע לתוצאות של עולם בטוח ובריא, שבו ילדים לא יסבלו מבריונים ומסמים בבית הספר, שבו נתחשב בכל אחד כאשר אנחנו נוהגים בכלי רכב, נתקן את מערך הרפואה, נשנה את היחס לזקנים ולדור הצעיר ונבנה את החיים שלנו כך שיהיו חיי משפחה אחת חמה.

כפייה לא תעזור כאן. לעבור לעתיד טוב אפשר רק על ידי הבנה, הכרה, רצון ובנייה עצמית. מה שנדרש מכל אדם זה הכרה בהתפתחות ההיסטורית שלנו, והבנה של המצב שאליו הגענו, שהתחשבות באחרים היא הדרך לשנות אותו. לכן החינוך קודם לכול, כי בעזרתו נשיג את כל אלה.

רק כשהאדם נמצא בפני מצב של חיים או מוות ורואה שאין לו ברירה, הוא מבין שנדרש לו חינוך חדש. לכן המשבר הוא שיחייב אותנו לעשות את הצעד הבא אל המצב המושלם: אנושות מאושרת באיזון עם הטבע הכללי.

משימות לסיכום יחידת הלימוד

יש הטוענים כי הפתרון למשבר העולמי כרוך בשינוי שיטת המשטר ו/או שינוי השיטה הכלכלית הקפיטליסטית. בהסתמך על חומר הלימוד של ערכת החינוך, הסבר מדוע שינויים מסוג זה לא יועילו. צטט מתוך יחידת הלימוד קטע שתומך בדבריך. 

צפה בריאיון עם הפרופ' אבי קלוגר, מתוך תוכנית הטלוויזיה אפקט הפרפר וכתוב אילו מהרעיונות שפרופ' קלוגר מציג במהלך השיחה יכולים לעזור בבניית סביבה אשר תומכת בתיקון הקשר בינינו. 

הסבר איך תיקון היחס בין בני האדם יכול לעזור בפתרון הבעיות הבאות: המשבר הכלכלי, קריסת התא המשפחתי, המשבר במערכת החינוך.

מה בתהליך תיקון הקשר בינינו אפשר לעשות בכפייה (כלומר, בהסכמה שיכפו עלינו לעשותו), ומה אי אפשר לעשות בכפייה?

בסיכום כל יחידות הלימוד שלמדת עד כה, מהי לדעתך התועלת החשובה ביותר מתיקון הקשר בינינו? הסבר מדוע?