סיכום יחידת לימוד מס' 4


ההתפתחות שבטבע היא הדרגתית ומתוכה אפשר ללמוד על החוקיות שמנהלת את כל ההתפתחות. כיוון ההתפתחות הוא למצב טוב יותר.

אנחנו מחויבים לקיים את חוקי הטבע. ככל שנכיר טוב יותר את חוקי הטבע, כך ייטב לנו. המדע, למשל, עוזר לנו להכיר את חוקי הטבע ובהתאם לכך הופך את החיים שלנו לטובים יותר. העניין הוא, שהחשבון האגואיסטי שלנו מונע מאיתנו לממש את כל הפוטנציאל הטמון בהבנת חוקי הטבע. באפשרותנו לספק לכל אדם בעולם תנאי חיים טובים. אם רק נחקור את טבע האדם ונדע איך לתקן אותו, נדע גם איך לנצל בצורה מרבית את חוקי הטבע.

חוק הטבע הכללי, הגלובלי, דוחף אותנו להיות מקושרים יותר. הכוח שמפתח אותנו מחבר את כל האנושות יחד, עד לרמה שבה כל אדם בעולם תלוי בכל אדם. הטבע האגואיסטי שלנו מונע מאיתנו לראות את החוקיות הזאת. אם נרגיש את החוקיות הזאת, נרצה להתייחס טוב זה לזה.

בפעם הראשונה בהיסטוריה, כל האנושות כולה מגלה יחד ובו זמנית, את חוק הטבע שפועל על כל האנושות יחד, כאחד. אם אנחנו רוצים חיים טובים, עלינו לפעול בהתאם לחוק הטבע האינטגרלי ולא בניגוד לו. זאת משום שבניגוד לחוקים שאנחנו המצאנו, את חוקי הטבע לא ניתן לשנות.

עלינו לפתח מערכת של חינוך חדש, שתעזור לנו להשתמש ברצון רק לטובת הכלל, בהתאמה לטבע. כוח ההרגל הינו כלי חשוב לשינוי השימוש ברצון לקבל, מלמען עצמי ללמען הכלל. "ההרגל הופך לטבע שני", כלומר, אם אני חוזר על אותה הפעולה פעם אחר פעם, אני מתחיל ליהנות ממנה ומתפתח בי רצון לחזור עליה שוב ושוב. כאשר הסביבה מחייבת את האדם בהרגל מסוים, הוא הופך לטבע שני. חינוך הוא כלי רב עוצמה להפוך הרגל לטבע שני. באמצעות ההרגל, אפשר להפוך אפילו צורה לא טבעית לצורה טבעית.

בתיקון היחס בינינו ובחיבור יחד, הקשר בינינו יהיה דומה בצורתו לחוק הכללי המשפיע של הטבע. אנחנו מאזנים את עצמנו ביחס לחוקי הטבע כל הזמן ובכל תחומי החיים. אנחנו צריכים לשנות את הסביבה שלנו כך, שהיא תשנה את היחס שלנו לטבע הכללי מיחס של ניצול לטובת עצמי ליחס של דאגה לטובת הכלל.

הסביבה צריכה לתת לאדם דוגמה ליחס נכון בין בני אדם ובין האדם לטבע. המערכות החשובות ביותר בשינוי הסביבה הן כלי התקשורת ומערכת החינוך. כל אדם צריך לעלות לדרגת מודעות שבה הוא מבין את התהליכים בטבע הכללי ובאדם עצמו.

בתיקון הרצון משימוש ברצון לטובת עצמי לשימוש לטובת הכלל, אנחנו משנים את הפרספקטיבה שלנו מ"אני" ל"אנחנו" ונעשים גוף אחד. חיבור כל בני האדם כאחד, מביא אותנו לאיזון עם החוק האחד בטבע, ובדרך להבנת חוק הטבע הכללי, האדם מכיר ומבין את כל חוקי המציאות בכל רמות הקיום.

המשבר שמתגלה היום בכל תחומי החיים הוא התחלה חדשה, שיש בה הרבה תקווה. אם נתחיל לשנות את השפעת הסביבה עלינו, מדאגה לעצמי לדאגה לכלל, נרגיש את השינוי החיובי בתוך זמן קצר. בימינו, המדע מוכיח שהרצון לאיזון בין שני כוחות מנוגדים פועל בכל רמות הטבע, ומוביל את הבריאה כולה לאיזון.

ההסבר של שיטת החינוך האינטגרלי אינו מבוסס על דת או על שיטות מוסר, אלא על מחקרים מדעיים בלבד. אם "נשחק" ביחס יפה זה לזה, בצורה פשוטה, בלי הרבה "שכל", נשנה את היחס שלנו זה לזה מתוך ההרגל. כאמור, להשפעת הסביבה על האדם יש כוח לשכנע את האדם ששחור זה לבן. כדאי להתחיל בשינוי השפעת הסביבה על האדם, אפילו מאין ברירה. 

משימות לסיכום יחידת הלימוד

1)  בתחילת יחידת הלימוד הנוכחית (יחידה 4) למדנו שכיוון ההתפתחות בטבע הוא תמיד אל מצב טוב יותר. 
השב לפי איזה קריטריון אנחנו מודדים את השיפור האיכותי במעבר מדרגת התפתחות אחת לשנייה? 
תן דוגמה לשיפור איכותי של האנושות במעבר מדרגת התפתחות אחת לשנייה. 

2) מה צריך להיות הדגש העיקרי במערכת החינוך החדשה שעלינו לפתח? 

3) מה הקשר בין חוקי הטבע למשבר הכלכלי הפוקד את העולם? (ניתן להיעזר בכתבה הזו)

4) החלקים השונים בטבע נמשכים למצב של איזון עם הסובב אותם (הומאוסטזיס). מהו האיזון שבני האדם צריכים להגיע אליו, כחלקים מהטבע?

5) במהלך יחידת הלימוד מצוינים שני אמצעים עיקריים לתיקון היחס בינינו. מהם? ומדוע הם חשובים כל כך?