שיעור מס' 6 - משפחה אחת

×

עלינו לברר קודם כול מהם "החיים החדשים" שאנחנו יכולים לחלום ולדמיין לעצמנו בחלום הוורוד ביותר. אנחנו מדברים על התנאים הטובים, היפים, אולי האוטופיים, אבל קודם ניכנס לתוך החלום הזה.

 

אנחנו יכולים להגיד שהמצב הבטוח והטוב הוא שכל העולם ייראה כמשפחה אחת, שבה כולם חיים בהרמוניה, בהרגשה הדדית, שכולם תלויים בכולם, ושלום כל אחד תלוי בשלום החברה הכללית, שהפרט דואג לכולם וכולם דואגים לו. והמצב הזה מתפשט יותר ויותר, מתרחב ומתחזק. משתמע מכך שכל אחד יעבוד לפי היכולת שלו, כמה שיותר לטובת העולם, כמו שהיום הוא מוכן לעבוד לטובת עצמו או לטובת משפחתו, ויקבל לעצמו את מה שנחוץ לו כדי לקיים את עצמו בחיים כאלה, שבהם יעבוד ויעסוק בשלום החברה.

 

אנחנו מבינים שבני האדם שונים מאוד זה מזה, ואנחנו נמצאים בחברה אנושית מאוד מגוונת, שבה יש דתות ואמונות שונות, וכל מיני הרגלים, צורות התנהגות, טעמים ומנהגים שונים. למרות זאת אנחנו צריכים להתייחס בכבוד ובהבנה לכל אחד ואחד, ולכל הפלחים בחברה האנושית. ולהשתדל שלכל אחד יהיה מקום, והוא יהיה חופשי לחיות ולעסוק כרצונו. אנחנו לא הולכים לעשות מכולם צורה דומה, למחוק את כל הפערים ולשלוט בכוח עם תרבות אחידה לכולם, אלא שיישאר לכל אחד ואחד מה שחשוב לו היום. אנחנו בסך הכול מוסיפים לחברה את הרוח הטובה שתשרה בינינו.

 

אנחנו מבינים שרק חינוך הדרגתי שמשנה את האדם ידחוף אותנו לשינויים גדולים במבנה החברתי, במבנה המדיני, בהתחברויות בין העמים, בביטול הגבולות בין המדינות ובביטול המדינות – יחבר אותנו לאנושות עגולה אחת, סביב כדור הארץ העגול. בינתיים אנחנו לא קובעים שום מסגרות וחוקים, חוץ מדבר אחד, שכל מה שאנחנו עושים חייב להיות לטובת האנושות האינטגרלית, בצורה חופשית, רק על ידי השפעת הסביבה הטובה, שנותנת לאדם הרגשת שייכות, ויתור, התחשבות, עד אהבה לזולת. כך נבנה את העתיד.

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

בחברה האינטגרלית עלינו להשתדל שלכל אדם יהיה מקום לייחודיות שלו, ומעל כל ההבדלים להוסיף את הרוח הטובה שתשרה בינינו.

נושאי משנה

במצב הבטוח והטוב כל האנושות היא כמו משפחה אחת, שבה כולם חיים בהרמוניה.

רק חינוך הדרגתי יכול לדחוף אותנו לשינויים משמעותיים כל כך בכל תחומי החיים.

מקורות

"בשיטה גלובלית מורכבת, מקושרת הדדית, האנושות תגלה כיצד סכום החלקים שלה ייתרמו בהצלחה לשלם הקולקטיבי".

necsi.edu

"כשהאמפתיה משפיעה על התהליך, שיתוף הפעולה חזק כמעט כמו במצב בלתי עסקי".

greatergood.berkeley.edu

"בשל המצב הקשה הגלובלי, לא די בהכרה בתלות ההדדית שלנו, אלא פעולה בהתאם היא תנאי מוקדם כדי להשיג עתיד משותף שלוו ובר קיימא".

benjaminbarber.com

אתגרו את עצמכם

1) כתוב מהם החיים החדשים, הטובים והיפים שהיית מאחל לעצמך ולאנושות:

2) קרא את התיאור הבא של "החיים החדשים":

1.      כל העולם ייראה כמשפחה אחת שבה כולם חיים בהרמוניה, בהרגשה הדדית, שכולם תלויים זה בזה, ושלום כל אחד תלוי בשלום החברה הכללית, שהפרט דואג לכולם וכולם דואגים לו. והמצב הזה מתרחב ומתחזק יותר ויותר.

2.      כל אחד יעבוד לפי יכולתו, כמה שיותר לטובת העולם, ויקבל לעצמו במידת ההכרחיות שתאפשר לו עבודה למען שלום החברה.

3.      יהיה יחס של כבוד והבנה לכל אחד מהפלחים בחברה האנושית, והשתדלות שכל אחד ימצא את מקומו ויחיה ויעסוק בהרגליו.

4.      הגבולות בין מדינות ועמים יתבטלו ונהיה כאנושות אחת עגולה סביב כדור הארץ. כל אחד יחווה שייכות, ויתור, התחשבות ואהבת הזולת.

סמן עד כמה החזון המוצג בארבעת הסעיפים הללו תואם את מה שתיארת בשאלה הקודמת:

      5-------┼--------3---------┼-------- 1

אחד לאחד           חלקית                בכלל לא

סמן אילו מהסעיפים הללו היית מוכן להתחייב לקיים כבר היום:

3) מהו היחס הנכון לפערים בין בני אדם בחברה האינטגרלית?

4) בדרך לכדור ארץ "עגול" ומאוחד, עלינו לפעול לטובת:

5) מהו האמצעי שבכוחו להוביל אותנו לשינויים משמעותיים כל כך הנדרשים בחברה?

6) ב-4 ביולי 2011 התפרסמה באינטרנט בקשה להשתתף בסרט קצר על תלות הדדית. צפה בתוצאה בקליפ הבא, ולאחר מכן ענה על השאלה: עד כמה שלום כל אחד תלוי בשלום החברה הכללית?