סיכום יחידת לימוד מס' 8

במשך כל ההיסטוריה התפתחנו בלחץ גדילת האגו והשאיפה להשיג יותר לעצמנו. כיום העולם נמצא במשבר, בסכנת קיום. אין אופק של תקווה לעתידנו ולעתיד ילדינו, ולאיש אין פתרון.

עברנו למצב חדש – עולם אינטגרלי גלובלי שבו הכול קשור בקשר הדוק.

במצב החדש דרושה סביבה חדשה שתפַתח אותנו. זו הבחירה היחידה של האדם: להיכנס לסביבה המיוחדת שבאמצעותה יקבל את הצורה החדשה, כי יש לסביבה כוח השפעה. הסביבה היא המרכיב המרכזי בהתפתחות האדם, בה הוא נדרש לפעול בהרמוניה ובשיתוף. לכן עלינו לבנות סביבה שמשנה ערכים, סביבה שבה קיימת הרגשה הדדית שכולם תלויים בכולם, ושלום כל אחד תלוי בשלום החברה הכללית. סביבה שבה האדם דואג לכולם, וכולם דואגים לו.

האמצעי לשינוי האדם והחברה הוא חינוך, שנרכש על ידי השכלה מסוימת, ואחר כך בתהליך הטמעה שמושג על ידי השפעת הסביבה – בבחינת הרגל נעשה טבע שני. בדרך זו נוכל לנתב את הכוחות שמופנים כרגע לכיוון של הכחדת האנושות, לכיוון של טובת האדם. השפעת הסביבה הטובה תביא את האדם להרגשת השתתפות, ויתור, התחשבות עד אהבת הזולת.

עם ישראל הוא מיוחד לעומת כל עמים, כי לפי תורתו, במסר "ואהבת לרעך כמוך", הוא חייב להביא לעולם את שיטת התיקון. המטרה שלנו היא לבנות את עם ישראל, ולשם כך עלינו להתחבר יחד – לבנות את עצמנו באהבת אחים עד אהבת הזולת ועד אהבת כל האנושות, ובכך לשמש דוגמה לאנושות כולה.

על האדם להפעיל את הכוחות שלו עצמו כדי להיות מחובר יותר עם הסביבה, ולבדוק כל הזמן את הרוח הכללית שתהיה תמיד לחיבור, להתחשבות ולהדדיות. אנחנו בונים את הסביבה החדשה ובאמצעותה בונים את עצמנו, לכן עליה להיות כל הזמן בדרגה מתקדמת יותר מאיתנו, כך שתמשוך אותנו כל הזמן להתפתחות ולעלייה בדרגות של הדדיות, של השפעה, של התחשבות ושל אהבה.

משימות לסיכום יחידת הלימוד

הנושא המרכזי ביחידה זו הוא החינוך האינטגרלי. הסבר מה הקשר בין החינוך האינטגרלי כפי שהוא מתואר ביחידה זו, לבין ההסברים על חוקי הטבע המובאים בשיחות אחרות.

אילו היית מנהל כוח אדם במפעל שמעסיק מאות עובדים, איך היית משתמש בעקרונות החינוך האינטגרלי לשיפור תפוקת המפעל?

הסבר מה בהתפתחות האנושות עד כה מביא אותנו בהכרח להתייחסות חדשה לעולם, באמצעות תבניות מחשבה חדשות?

הסבר במילים שלך את העיקרון הבא: "הסביבה היא מרכיב מרכזי בשינוי האדם".

העולם נמצא במשבר כמעט בכל תחומי החיים. מהו האמצעי שיכול להביא אותנו לחברה טובה במצב טוב ובטוח, ואיך ייראו החיים שלנו במצב זה?