שיעור מס' 9 - חינוך אינטגרלי

×

שאלה גדולה וחשובה היא - האם יש לאדם בחירה חופשית במשהו מכל מה שהוא עושה? אנחנו רואים שלא כל כך. כי אם עד כה התפתחתי על ידי הדחפים הפנימיים שלי, הגנים שאיתם נולדתי, וכל פעם הסביבה החיצונית – ההורים, גן הילדים, בית הספר, עיצבו אותי. אז גם הלאה, כאדם בוגר אני יכול לבחור איך אני משתנה, אבל המימוש של השינוי שלי הוא תמיד על ידי הסביבה, על ידי בחירה סלקטיבית, פחות או יותר, להיות תחת השפעת סביבה כזאת או אחרת. לכן יש לי בחירה חופשית, אבל הבחירה מתממשת אך ורק על יד הגורם הסביבתי.

 

וביחס לדור החדש, לעידן החדש שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מגיעים לתובנה עוד יותר חשובה. מתברר לנו שכל האנשים ברחבי כדור הארץ קשורים בקשר הדוק ותלויים זה בזה. הסביבה נעשית אחידה, אנחנו משפיעים על מזג האוויר. אם קורה משהו במקום אחד, פתאום יש רעידות אדמה וצונאמי במקום אחר. אם פרצה מלחמה במקום אחד, זה משפיע מיד על מקומות אחרים.

 

אנחנו רואים שאנחנו לא סתם צריכים להיכנס לחברה כלשהי, לחוג כזה או אחר, אלא אנחנו צריכים לדאוג לכולם לחינוך הכללי, הגלובלי, האינטגרלי. כי אם אנחנו קשורים יחד, אנחנו צריכים לספק סביבה תומכת, שתשפיע על כולנו ותחנך לאותם הערכים, כדי שנבין זה את זה. אמנם, עלינו לשמור על הפרט ועל החופש שלו, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו עד כדי כך תלויים, אז אנחנו צריכים להבין ולהרגיש זה את זה, להיות קרובים יותר זה לזה.

 

כל הבעיה היא שאנחנו לא מבינים זה את זה. כמו במשפחה, שתמיד שומעים טענות - "הוא לא מבין אותי", "היא לא מבינה אותי" וכן הלאה. זה נובע מחוסר התאמה בין בני אדם שלא קיבלו ערכים, טעמים, הסתכלות על החיים, ולא הפנימו שקודם כול עליהם להבין את הזולת, גם אם הוא זר. גם בשביל זה צריך חינוך, שהזר והזולת לא יהיו כל כך "זר" ו"אחר".

 

אם אנחנו כל כך קרובים זה לזה ותלויים בכל המערכות – בתרבות, בחינוך, בכלכלה, אז כדאי לנו לפתח חינוך גלובלי ובינלאומי. שארגון בינלאומי גדול ידאג לכך שלכל אדם בעולם יהיה משהו משותף עם האחרים, בהסתכלות שלו, בתרבות, בחינוך, בגישה שלו לחיים. כך, הוא לפחות ידע איך לקבל את האחר, ובסופו של דבר, האנשים יתקרבו זה לזה בדעותיהם, ויוכלו להפוך את החיים שלהם ליותר בטוחים, להיות מסוגלים להגיע להסכמות. לא להסכמה סתם כשאנחנו נפגשים ומבינים זה את זה, אלא הסכמה שיש לה השלכות על הסכמים בינלאומיים גורליים, פוליטיקה, כלכלה, מרוץ החימוש ועל כל תחומי החיים. והכול תלוי בכך שנארגן לכולנו מסגרת חינוכית אחידה.

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

האנושות, באמצעות חינוך, צריכה ליצור מכנה משותף שיקשר בין כל בני האדם ויקרב בין כולם במידה מסוימת.

נושאי משנה

1. ההבנה וההסכמות בין כל בני האדם בכל תחומי החיים יביאו לחיים בטוחים וטובים יותר.
2. עלינו לפתח חינוך גלובלי ובינלאומי שמטרתו לדאוג לכך שלכל אדם בעולם יהיה משהו משותף עם האחרים.

מקורות

"האנושות הינה אורגניזם חי, והרווח המרבי של כל תא (או איבר) מתגלה כאשר האורגניזם כולו עובד יחד".

ecozoicstudies.org

"לפעמים משהו קורה שמניע תקופה של שינוי. יחידים מתאחדים לצוות, תנועה או אומה, שהם הרבה יותר מאשר הסכום הכולל של כל החלקים שלו".

ted.com

"סביבה תומכת מאפשרת למידה המשנה את העצמי. למידה הכוללת שינוי בארגון עצמי או בתפיסת העצמי, הינה מאיימת והנטייה היא להתנגד לה".

sageofasheville.com

אתגרו את עצמכם

1) בקטע הלימוד האחרון יש הרחבה ופירוט מדוע כדאי לפתח חינוך גלובלי (כללי) ואינטגרלי (מקושר).
כתוב מה בעיקר שכנע אותך שאכן כדאי לפתח חינוך רחב כזה, שבו כולנו נלמד על התלות והקשר בין בני האדם? מה יהיה הרווח של כולנו?
 

אם ההסבר לא שכנע אותך, כתוב מדוע, ומה לדעתך כדאי להוסיף להסבר? 

2) לפי הטקסט של השיעור, כיצד ניתן להימנע מהסבל של האנושות? 

3) כיצד אתה מרגיש ביחס לנאמר בקטע הלימוד האחרון, שלאדם יש חופש בחירה? 

4) אילו מחשבות מעורר בך המשפט הבא בנוגע למהי הבחירה החופשית של האדם ?

"כאדם בוגר אני יכול לבחור איך אני משתנה, אבל המימוש של השינוי שלי הוא תמיד על ידי הסביבה, על ידי בחירה סלקטיבית, פחות או יותר, להיות תחת השפעת סביבה כזאת או אחרת. לכן יש לי בחירה חופשית, אבל הבחירה מתממשת אך ורק על יד הגורם הסביבתי". 

5) מהי מטרת החינוך הגלובלי?