יחידת לימוד מס' 7  

תקציר יחידת הלימוד: 

בימינו מיליוני אנשים ברחבי העולם מפוטרים ממקום עבודתם כתוצאה מהמשבר הכלכלי. כתוצאה מבעיית הפרנסה והתעסוקה עולה רמת הפשיעה. 

בנוסף לכך, במאתיים השנים האחרונות ההתפתחות הטכנולוגית הביאה להתעסקות בעבודות לא נחוצות, וכפועל יוצא מכך להרס התא המשפחתי, החברה, הכלכלה והאקולוגיה. 

הפתרון לבעיית האבטלה תלוי בחינוך. עלינו לבנות מערכות חברתיות-כלכליות, כך שכולם יעבדו מספר שעות ביום, בשיעור הנחוץ לקיום בכבוד, וביתר הזמן לעסוק בפעילות חברתית מקרבת ובחינוך. בידינו הברירה להגיע למשטרים פאשיסטיים ולמלחמה אטומית, או להפעיל את החינוך האינטגרלי כדי להגיע לאיזון עם הטבע.

 

ביחידה זו נלמד:

  • האבטלה כבעיה בינלאומית
  • התפתחות האגו והטכנולוגיה
  • ההשלכות החברתיות והאקולוגיות של הטכנולוגיה
  • הסתכלות חדשה על מושג ה"עבודה"
  • חשיבות החינוך בפתרון המשבר הכלכלי-חברתי

 

הנחיות לתלמיד לשימוש בערכת החינוך: 

• מומלץ ללמוד את השיעורים של יחידת הלימוד ברצף שבו הם מוצגים, מאחר שכל שיעור מהווה בסיס להבנת השיעור הבא אחריו.
• מומלץ ללמוד כל שיעור בסדר הבא: 
1. לצפות בשיעור המצולם
2. לקרוא את הטקסט של השיעור ולסכם את עיקרי השיעור בכמה משפטים
3. לענות על השאלות שבסוף כל שיעור 
• אפשר להעמיק בשיעור באמצעות חומרי ההעשרה המוצעים בסופו, לענות על המבחן המסכם אשר בסוף היחידה כולה, ולמלא את המשוב.

 

מוכן להתחיל?

התחל קורס