יחידת לימוד מס' 6 - השינוי מתחיל מבפנים 

תקציר יחידת הלימוד: 

הטבע מקדם אותנו למצב שבו בפעם הראשונה אנחנו נצטרך להחליט בעצמנו על הצעד הבא שלנו בהתפתחות. תמיד התפתחנו בצורה עיוורת, עכשיו אנחנו צריכים להתפתח מתוך בחירה מודעת, לבנות לעצמנו את הצעד הבא, את המצב העתידי. אנחנו בונים אותו, ולא נדחפים אליו; אנחנו מגלים כמה רע לנו, כדי לרצות ליצור את העתיד הטוב. לא נוכל לעבור לעתיד הטוב, אלא על ידי ההבנה, ההכרה, הרצון, והבנייה בעצמנו.
לשם כך מתגלה המשבר הנוכחי בכל רמות החיים (במשפחה, בעבודה, בכלכלה), כי בלעדיו ההרגל הופך את החיים הקשים לרגילים עבורנו. המשבר דוחף לשינוי, ועלינו להבין שהשינוי חייב להיות פנימי, בקשר בינינו.
 

ביחידה זו נלמד:

  • המשבר כתוצאה מהתפתחות האגו
  • התפתחות התלות ההדדית
  • התפתחות לא מודעת והתפתחות מודעת
  • חינוך כאמצעי לתיקון הקשר בינינו

הנחיות לתלמיד לשימוש בערכת החינוך: 

• מומלץ ללמוד את השיעורים של יחידת הלימוד ברצף שבו הם מוצגים, מאחר שכל שיעור מהווה בסיס להבנת השיעור הבא אחריו.
• מומלץ ללמוד כל שיעור בסדר הבא:
1. לצפות בשיעור המצולם
2. לקרוא את הטקסט של השיעור ולסכם את עיקרי השיעור בכמה משפטים
3. לענות על השאלות שבסוף כל שיעור
• אפשר להעמיק בשיעור באמצעות חומרי ההעשרה המוצעים בסופו, לענות על המבחן המסכם אשר בסוף היחידה כולה, ולמלא את המשוב.
 

מוכן להתחיל?

התחל קורס