שיעור מס' 5 - האדם מוכרח לחיי חברה

×

נפתח את הלימוד שלנו בהסבר מהי ההתפתחות החברתית, שעליה מתבססות ההתפתחות המדינית וההתפתחות בכל תחומי החיים: המשפחה, הכלכלה, הבית, חינוך הילדים, התרבות, הטכנולוגיה, המדע וכן הלאה.

 

היום אדם חי חיי חברה, שהוא התחיל בעיצובם כבר לפני עשרות אלפי שנים, כי לבד הוא לא יכול היה לספק לעצמו את כל צרכיו. הטבע שלנו הוא בכל זאת לשגשג, להתפתח, לפתח את הסביבה, לדעת מהם החיים, במה אני יכול להיטיב לעצמי יותר. זה הדחף הפנימי שלנו. זה דחף אגואיסטי, כל אחד רוצה חיים טובים יותר, בטוחים יותר, שלווים יותר. וכל אחד רוצה להרגיש יותר חשוב ומוצלח מאחרים.

 

הכול נובע מתכונות האדם: קנאה, תאווה וכבוד. אנחנו רואים שגם בתרבויות העתיקות ביותר, התכונות האלה כבר מתפתחות ופורחות באדם, והן שדוחפות אותנו להתפתחות. לכן, האדם חייב לחיות חיי חברה. אמנם הוא יכול להסתדר גם ביער, אבל אז הוא יתפתח בצורת חי. וכבר היו דוגמאות של ילדים שהלכו לאיבוד ביער ושרדו שם. הם התפתחו כמו חיות, כי בתנאים כאלה האדם מקבל את צורת החי. הוא מאבד את דמות האדם עד כדי כך שהוא לא יכול לחזור לחברה האנושית.


ולכן כל ההתפתחות שלנו במשך הדורות הייתה במטרה לפתח את החברה והסביבה.

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

האדם חייב חיי חברה, כי אין ביכולתו לספק בעצמו את כל צרכיו.

נושאי משנה

1. התפתחות האדם בכל מישורי החיים (כלכלה, פוליטיקה, תרבות וכו') נובעת מתוך ההתפתחות החברתית.
2. טבע האדם הוא לשגשג, להתפתח, לברר במה הוא יכול להיטיב לעצמו יותר.
3. כל אדם רוצה שיהיה לו יותר מלאחרים.
4. הרצון לשגשג מחייב את האדם לפתח חיי חברה.
5. האדם מתפתח בהתאם לסביבה שלו.
 

מקורות

"כמעט כל פעולותינו ותשוקותינו קשורות וכרוכות בקיומם של בני אדם אחרים".

spaceandmotion.com

"היחיד מסוגל לחשוב, להרגיש, לשאוף, ולעבוד בעצמו, אך הוא תלוי במידה רבה כל כך בחברה - בקיומו הפיסי, האינטלקטואלי והרגשי - שאין זה אפשרי לחשוב על היחיד, או להבינו, מחוץ למסגרת החברה".

monthlyreview.org

"קולי מקעקע את האמונה לפיה הטבע האנושי הוא בעל תוכן ומשמעות כלשהם, העליונים לסדר החברתי. היחיד הוא בבואת החברה".

influence of human on the nature

אתגרו את עצמכם

1) לפני שאתה ניגש לביצוע המשימות של השיעור, גש למטבח, הכן לעצמך כוס קפה או תה, או כל מה שעושה לך טוב, תתרווח חזרה בכיסא, זרוק ל-5 דקות את כל הציניות והרוע הכי רחוק שאפשר, פתח את הלב, וצפה בקליפ הבא.

2) האדם אינו יכול לספק את כל צרכיו בעצמו ולכן...

3) תאר מצב שבו צרכים של בני אדם אחרים (שאינם בני משפחתך) תלויים בך, ומצב נוסף שבו צרכיך תלויים באחרים (שאינם בני משפחתך).

 4) להלן ציטוט מתוך מאמר של הפסיכולוגית ד"ר לורטה פ. קספר:

"כולנו מגיעים לעולם כיצורים חברתיים בפוטנציה. עם לידתנו אנחנו לחלוטין חסרי אונים ולגמרי תלויים באחרים בסיפוק צרכינו הפיזיולוגיים החיוניים. כשאנו גדלים ומתבגרים אנחנו חווים תהליך מתמיד של יצירת קשרים חברתיים שמאפשרים לנו לפתח את היכולות להיות חלק מהחברה האנושית".

מה הקשר בין דבריה של ד"ר קספר לבין הדברים שלמדנו בשיעור זה?