שיעור מס' 4 - סביבה מתאימה

×

הרצונות לאוכל, למין, למשפחה, לכסף, לכבוד, לשליטה ולידע נמצאים בכל אחד מאיתנו בערבוביה, וכל אחד משתדל לממש אותם לפי יכולתו. המידה שבה האדם מוכן לממש את הרצונות השונים והאופן שבו הוא יממש אותם, תלויים בסביבה ובחינוך. בסביבה תלוי גם האיזון בין מימוש הנטיות הטבעיות ברמת הגוף ובין מימוש הנטיות ברמת האדם, המדבר, כלומר, אילו נטיות נפתח יותר ואילו פחות.

 

אם נכניס ילד לסביבה כלשהי, כשהוא עדיין לא יודע כלום, למשל לסביבה שבה מעריכים מדע, הוא יתחיל ללמוד מהסביבה שבה הוא נמצא עד כמה המדע חשוב, ועד כמה חשוב ומכובד להתפתח במדע. אמנם לכל אדם יש נטייה למדע, רצון לדעת כמה דברים מעניינים על החיים, אבל על ידי הסביבה אפשר לפתח את הנטייה הזו בצורה מיוחדת. כלומר, הסביבה יכולה לשנות את האיזון בין כל הנטיות של האדם, ולפתח את חלקן במידה רבה יותר ואת חלקן האחר במידה פחותה.

 

אם הורים רוצים שבנם יתפתח בכיוון מסוים, הם יכניסו אותו לסביבה מתאימה, לקבוצות ספורט למשל או לבית ספר למוזיקה. וגם אם הילד לא אוהב מוזיקה, הוא ילמד מוזיקה, יבין אותה ויכבד אותה כל ימי חייו.

 

כך בנויה ההתפתחות. ההתפתחות של ילד מוכתבת על ידי הסביבה, והאפשרויות של ההורים ושל הסביבה לפתח את הילד קובעות בסופו של דבר את התפתחות האדם לכיוונים שונים. הן מפתחות בו בעוצמה רבה יותר נטיות מסוג מסוים, בעוצמה פחותה נטיות מסוג אחר, ואולי אף מדכאות נטיות מסוימות. אנחנו רואים שכאשר האדם גדֵל, הבחירה החופשית שלו כבר מתחילה להיות מוגבלת ומעוצבת על ידי הסביבה שבה הוא נולד והתפתח כילד, וכך הוא ממשיך את החיים .

×

האם סיימתם לצפות בווידיאו של השיעור?

ענו על השאלות בדף כדי להמשיך אל השלב הבא

נושא ראשי

מימוש התכונות והנטיות הטבעיות של האדם, תלוי בסביבה שבה הוא החי.

נושאי משנה

1. הבחירה החופשית של האדם מוגבלת ומעוצבת על ידי הסביבה כבר מתקופת ילדותו.
2. הסביבה יכולה להשפיע על התפתחותן של נטיות ותכונות מסויימות של האדם.

מקורות

"תוכניות המדגישות פעילויות והישגים קבוצתיים ולא של יחידים, שמחשיבות את חשיבות השקעת מאמצים בפתרון קשיים, עוזרות לילדים לפתח מקורות נוספים של עוצמה".

ecdgroup.com

"כל תכונותיו של הפרט הן חברתיות, מאחר והן כולן מחוברות לחיי הכלל בצורה זו או אחרת, ומהוות חלק מההתפתחות הקולקטיבית".

"Human Nature and the Social Order"

"ישנן הרבה דוגמאות לכך שההנאה שלנו מאוכל, ממין, מעבודות אומנות וכדומה נקבעת על ידי משמעות וערכים שהחברה שלנו מייחסת לדברים האלה".
 

youtube.com

אתגרו את עצמכם

1) פרופ' מרטין וודהד (Martin Woodhead) הוא מומחה למדעי ההתפתחות באוניברסיטה הפתוחה באנגליה. במאמרו (מופיע במקבץ המאמרים בנושא "פיתוח זהויות חיוביות", עמ' 6) הוא מציין:

"פיתוח זהות אישית הוא תהליך דינמי, המוטבע בפעילויות ובאינטראקציות המגוונות של הילד במסגרת הבית, בקהילה ובגן. הזהות נבנית על ידי האינטראקציות של הילד עם הוריו, עם המורים שלו, עם החברים שלו ועוד. תהליכים דינמיים אלה כוללים חיקוי והזדהות בפעילויות משותפות, תקשורת בלתי מילולית, דיאלוג ומאוחר יותר – טקסט ותקשורת אלקטרונית. כל אלה מהווים את המשאבים העיקריים ליצירת התחושה של הילד מי הוא ביחס לאחרים".

לפי מאמרו של פרופ' וודהד, מה משפיע על פיתוח הזהות האישית של האדם בגיל הילדות? כתוב במילים שלך.

2) בקטע הלימוד האחרון ניתנת דוגמה של ילד שמכניסים אותו לסביבה שבה מעריכים מדע.
לפי מאמרו של פרופ' וודהד, מהם הגורמים שישפיעו על זהותו של ילד שיגדל בסביבה כזאת?
 

3) אם לאותו ילד יש גם נטייה גדולה למוזיקה, האם נראה את הילד בעוד שנה-שנתיים משתתף בתזמורת העירונית? 

הסבר את תשובתך בהתייחס לקטע הלימוד האחרון.

4) מה המשותף לפושע אכזרי ולרקדנית בלט?

5) הדבר העיקרי שישפיע על תכונות האדם בבגרותו הוא: